Instagram

internet digital marketing terimleri

Digital marketing (dijital pazarlama) alanında en çok kullanılan kelimeler ve anlamları aşagıdaki gibidir:


ad agency: reklam ajansı
ad blocker: reklam engelleme yazılımı
ad impression: reklam gösterimi
ad network: reklam network’ü
ad network : reklam ağı
ad relevance: reklam uygunluğu
ad server: reklam sunucusu
ad space: reklam alanı
ad spending: reklam harcamaları
ad unit: reklam birimi
adserver: reklam sunucusu
advergaming: marka için veya kampanyayla ilgili üretilen oyun
advertisement : reklam
advertiser: reklamveren
advertising agency: reklam ajansı
advertising network: reklam ağı, reklam network’ü
Advertising Self-Regulatory Board: Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK)
Advertorial: haber şeklinde reklam
affiliate marketing: Satış ortaklığı
agency: ajans
agency discount: ajans indirim
anchor text: link metni, bağlantı metni
animated GIF: hareketli GIF
application, app: uygulama
aspect ratio: görselin genişliğinin yüksekliğine oranı
background : fon, zemin, arka plan
banner ad: banner reklam
barter: takas, değiştokuş
behavioral targetin: davranışsal hedefleme
bleed: taşma, reklamın taşması
blog: blog, Internet günlüğü, web günlüğü
bonus impression: ek gösterim, ücretsiz gösterim
bounce rate: siteden çıkma oranı
brand awareness: marka farkındalığı
brand effectiveness : marka etkililiği/verimliliği
brand value: marka değeri

branding: markalaşma
broadband: genişbant, geniş bant Internet
browser: Internet tarayıcısı
buffering: Ara belleğe alma
business-to-business (B2B): Kurumlar/işletmeler arası ticaret
business-to-consumer (B2C): Firmadan tüketiciye ticaret
buton: buton
cache: önbellek
caching: önbelleğe alma, önbelleğe kaydetme
campaign: kampanya
cap: üst limit
capping: üst limit belirleme
classified ad: ilan sayfaları
click: tıklama
click fraud: tıklama hilesi
click rate: tıklama oranı
clickthrough: tıklama
clickthrough rate (CTR): tıklama oranı
client relationship management (CRM): müşteri ilişkileri yönetimi
content: içerik
content network: içerik ağı
content provider: içerik sağlayıcı
contextual advertising: içeriğe bağlı reklam
conversion: geri dönüş, dönüşüm
conversion rate: geri dönüş oranı, dönüşüm oranı
cost per action (CPA): Eylem başı maliyet
cost per click (CPC): tıklama başı maliyet
cost per lead (CPL) : Müşteri yaratma maliyeti
cost per mille (CPM): bin gösterim başı maliyet
creative: yaratıcı çalışma
creative agency: yaratıcı ajans
customization: özelleştirme, kişiselleştirme
customized: özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş
data protection: data protection veri koruma
demo targeting : demo targeting demografik hedefleme
demographic targeting: demografik hedefleme
demographics: demografi
digital advertising: dijital reklamcılık
digital billboard: Dijital billbord
digital marketing: dijital pazarlama
digital media: dijital medya
digital media planning: dijital medya planlama
direct marketing: doğrudan pazarlama
discrepancy: fark
display advertising: görüntüleme esaslı reklam,
domain name: alan adı
drag-and-drop, drag&drop: sürükle-bırak
e-commerce: e-ticaret
e-mail campaign: e-posta kampanyası
e-mail marketing: e-posta ile pazarlama
e-privacy: e-gizlilik
earnings per click (EPC): tıklama başı gelir
earnings per visitor (EPV): ziyaretçi başı gelir
effective cost per mille, effective CPM (eCPM): efektif CP:
embedded: gömülü, gömülmüş
engagement: katılım, etkileşim
exclusivity: münhasırlık
expandable banner: Genişleyen banner
floating ad: Kayan reklam
footer: altbilgi - alt alan
geo-targeting;: coğrafi hedefleme
geographic targeting: coğrafi hedefleme
graphical user interface (GUI): Grafik kullanıcı ara yüzü
IAB: Interactive Advertising Bureau
image map: Görüntü haritası
impression: gösterim
in game advertising : oyun içi reklam
in-house ad: Kurum içi reklam
insertion order: ordino,reklam sözleşmesi
interactive advertising: interaktif reklamcılık, etkileşimli reklamcılık
Internet service provider (ISP): Internet hizmet sağlayıcı
İnterstitial: Arayere ilişkin
İnventory: envanter
keyword: anahtar kelime
landinge: page: hedef sayfa, iniş sayfası
latency: bekleme süresi, gecikme
Law on Intellectual and Artistic Works: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)
Lead: Müşteri edinim
line item: reklam birimi:
link log file: log dosyası
login: kullanıcı girişi, üye girişi, giriş
mailing list: e-posta listesi (no spam)
makegood: telafi yayını
malvertising: zararlı reklam
marketing communications: pazarlama iletişimi
marketing strategy: pazarlama stratejisi
mass media: kitlesel mecralar
measurement: ölçümleme
media kit: medya kiti
media planning: medya planlama
microsite: mikrosite
mid-roll: yayın ortası
mobile ad: mobil reklam
mobile advertisement: mobil reklamcılık
mobile content: mobil içerik
mobile marketing;: mobil pazarlama
monthly impressions (MI): aylık gösterim
multimedia: çokul ortam, multimedya
on-demand: Talep üzerine
online advertising: online reklamcılık, Internet reklamcılığı, çevrimiçi reklamcılık
online behavioral advertising (OBA): Online davranışsal reklam
online branding: Online markalaşma
online marketing: online pazarlama, çevrimiçi pazarlama
online video: online video, çevrimiçi video
opt-in: Dahil olmak
opt-out: Dahil olmamak
page view (PV): sayfa gösterimi
pay-per-click (PPC): tıklama başı ödeme
pay-per-impression (PPI): gösterim başı ödeme
pay-per-sale (PPS): satış başı ödeme
pharming: Web sitesi trafiğinin yasal olmayan bir siteye yönlendirilmesi
phishing: e-dolandırıcılık
piracy: korsan yayıncılık
pixel: piksel - takip etmek için eklenen bir kod
plug-in: eklenti
pop-up: patlayan
post-roll: yayın sonrası
pre-roll: yayın öncesi
privacy: mahremiyet, gizlilik
product placement: ürün yerleştirme
Publisher: yayıncı - reklamı yayınlayan
re-targeting: Yeniden hedefleme (remarketing)
reach: erişim
real-time: gerçek zamanlı
return on investment (ROI): yatırım getirisi
revenue model: gelir modeli
revenue sharing: gelir paylaşımı
rotation: dönüşümlü reklam
run-of-network (RON): ağ geneli, tüm network
run-of-site (ROS): site geneli

0 yorum: