Instagram

the opportunist


internet digital marketing terimleri

Digital marketing (dijital pazarlama) alanında en çok kullanılan kelimeler ve anlamları aşagıdaki gibidir:


ad agency: reklam ajansı
ad blocker: reklam engelleme yazılımı
ad impression: reklam gösterimi
ad network: reklam network’ü
ad network : reklam ağı
ad relevance: reklam uygunluğu
ad server: reklam sunucusu
ad space: reklam alanı
ad spending: reklam harcamaları
ad unit: reklam birimi
adserver: reklam sunucusu
advergaming: marka için veya kampanyayla ilgili üretilen oyun
advertisement : reklam
advertiser: reklamveren
advertising agency: reklam ajansı
advertising network: reklam ağı, reklam network’ü
Advertising Self-Regulatory Board: Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK)
Advertorial: haber şeklinde reklam
affiliate marketing: Satış ortaklığı
agency: ajans
agency discount: ajans indirim
anchor text: link metni, bağlantı metni
animated GIF: hareketli GIF
application, app: uygulama
aspect ratio: görselin genişliğinin yüksekliğine oranı
background : fon, zemin, arka plan
banner ad: banner reklam
barter: takas, değiştokuş
behavioral targetin: davranışsal hedefleme
bleed: taşma, reklamın taşması
blog: blog, Internet günlüğü, web günlüğü
bonus impression: ek gösterim, ücretsiz gösterim
bounce rate: siteden çıkma oranı
brand awareness: marka farkındalığı
brand effectiveness : marka etkililiği/verimliliği
brand value: marka değeri