Instagram

Phrasal Verbs Sözlük

 İngilizce'de en çok kullanılan phrasal verbs listesi ve Türkçe açıklamaları:

Be cut out for ...     : ... için uygun olmak  
Bear up     :    sabırlı olmak, tahammül etmek   
Blow out     :    üfleyerek söndürmek  
Blow up     :    patlamak, havaya uçurmak  
Break away     :    kaçmak, gözyaşları içinde kendinden geçmek   
Break down     :    araba, makine vs. bozulmak    
Break in / into     :    zorla içeri girmek   
Break off     :    birdenbire kesilmek, durmak, kesmek 
Break out     :    birdenbire, aniden başlamak   
Break up     :    parçalamak, parçalara ayırmak  
Bring about     :    ---- neden olmak 
Bring round     :    ikna etmek  
Bring out     :    yayınlamak, neşretmek  
Bring up     :    yetiştirmek, büyümek, gündeme getirmek  
Brush up on     :    tekrar etmek, tazelemek   
Buy off     :    rüşvet vererek satın almak
Call at     :    uğramak, kısa ziyarette bulunmak   
Call for     :    gerektirmek  
Call of     :    iptal etmek   
Call on     :    --e uğramak  
Call up     :    telefon etmek, askerlik görevi için çağrılmak   
Care for     :    sevmek, hoşlanmak, göz kulak olmak   
Carry on     :    devam etmek, sürdürmek   
Carry out     :    görev, emir vs yerine getirmek 
Carry through     :    başarı ile tamamlamak 
Catch up with     :    yetişmek
Cheer up     :    neşelenmek
Chop off     :    kesmek, kesip koparmak   
Clear off     :    gözden kaybolmak
Clear away     :    dağılmak   
Clear up     :    gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak   
Come about     :    meydana gelmek, vuku bulmak 
Come across     :    karşılaşmak, rastlamak   
Come around     :    kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi   
Come down with     :    rahatsızlanmak, hastalanmak  
Come into     :    miras kalmak  
Come off     :    planlandığı gibi meydana gelmek 
Come over     :    tutulmak, kaplamak  
Come out     :    sonuçlanmak, ortaya çıkmak   
Come up with     :    bulmak, aklına gelmek, düşünmek 
Come up to     :    beklendiği gibi olmak, beklentilere cevap vermek
Count on     :    güvenmek, beklemek
Crop up     :    aniden ortaya çıkartmak  
Cross off     :    listeden çıkartmak, silmek  
Cross out     :    çizgi çekerek yanlış kısmı çıkarmak 
Cut across     :    kestirme yoldan gitmek    
Cut down on     :    masraf/gider kısmak, azaltmak  
Cut off     :    elektrik, su vs kesmek  
deal in     :    ticareti ile uğraşmak   
deal with     :    ile uğraşmak, ilgilenmek 
die down     :    gittikçe azalmak  
do away with     :    ortadan kaldırmak   
draw up     :    düzenlemek, yazmak  

drop in     :    habersiz ziyaret etmek  
drop off     :    uyuklamak, azalmak  
drop out     :    okul vs bırakmak 
end up     :    sonunda olmak, sonunda yapmak
fade away     :    giderek azalmak, kaybolmak   
fall out     :    bozuşmak  
fall through     :    başarısızlığa uğramak 
figure out     :    anlamak, çözmek  
fill out     :    form, belge vs. doldurmak   
get across     :    birisine meramını anlatmak, iletişim kurmak 
get along with     :    iyi geçinmek 
get away     :    kaçmak, uzaklaşmak   
get over     :    hastalık vs. kurtulmak, iyileşmek  
get over with     :    nihayet bitirmek  
get through     :    bitirmek   
give away  (prize – gift)    :    hediye olarak vermek, bağışlamak, ele vermek    (---------)
give in     :    teslim olmak  
give out     :    ilan vermek, bildirmek, dağıtmak 
go back on     :    sözünden dönmek, sözünde durmamak  
go for     :    saldırmak 
go off     :    patlatmak   
go over     :    tekrar etmek, gözden geçirmek
go through     :    gözden geçirmek, harcayıp bitirmek, ıstırap çekmek
go through with     :    bitirmek, tamamlamak  
go with     :    uymak, uygun olmak  

hand down     :    nesillere miras bırakmak, kuşaktan kuşağa aktarmak 
hand in     :    teslim etmek, vermek   
hand out     :    dağıtmak  
hand over     :    sorumluluk vs. devretmek, teslim etmek  
hang about     :    avare avare dolaşmak 
hold on     :    telefonda beklemek  
hold up     :    gecikmek, geciktirmek  
keep off     :    uzak durmak, yaklaşmamak 
keep on     :    devam etmek   
keep up with     :    zaman vs. ayak uydurmak  
knock off     :    acelece yapmak  
knock out     :    vurup yere devirmek  
laugh off     :    gülüp geçmek, ciddiye almamak  
leave out     :    çıkarmak, dışarıda bırakmak  
let in     :    içeriye almak  
look after     :    bakımı için ilgilenmek, bakmak, göz kulak olmak   
look down on     :    küçümsemek, hor görmek  
look into     :    araştırmak  
look on     :    seyretmek, izlemek  
look out     :    dikkat etmek  
look over     :    acele ile gözden geçirmek  
look up     :    sözlük vs aramak, bulmak   
look up to     :    saygı göstermek, saygı duymak   
make for     :    ilerlemek, -e doğru gitmek    
make up     :    oluşturmak, uydurmak, barışmak, telafi etmek, makyaj yapmak  
make up for     :    telafi etmek   
mess about     :    vakit geçirmek   

pas away     :    ölmek  
pass out     :    bayılmak, kendinden geçmek 
pass over     :    görmezlikten gelmek 
pick out     :    seçmek   
pick up     :    kaldırmak, arabaya almak 
point out     :    göstermek, belirtmek   
pull down     :    yıkmak, yerle bir etmek  
pull in     :    varmak, ulaşmak 
pull out     :    ayrılmak    
put aside     :    biriktirmek, bir kenara koymak 
put down     :    yıkmak, yerle bir etmek 
put off     :    ertelemek  
put out     :    söndürmek   
put through     :    telefon vs bağlamak  
put up     :    dikmek, yer bulmak, misafir etmek  
put up with     :    katlanmak, tahammül etmek   
rule out     :    çıkarmak, kabul etmemek, ihtimal vermemek
run across     :    karşılaşmak, rastlamak 
run out     :    tükenmek  
run over     :    gözden geçirmek  
see about     :    icabına bakmak, gerekli düzenlemeleri yapmak 
see to     :    gereğini yapmak  
set about     :    başlamak  
set off /out     :    yola çıkmak   
show up     :    ortaya çıkmak, görünmek  
slip up     :    gaf yapmak, hata yapmak  
split up with     :    ayrılmak, terk etmek 
stand by     :    hazır olmak  
stand for     :    anlamına gelmek, temsil etmek   
stand out     :    dikkat etmek, seçkin olmak    
stay up     :    uyanık kalmak, yatmamak  
stand up to     :    savunmak, mücadele etmek, karşı gelmek   
stick up for     :    savunmak, ayrılmamak, desteklemek  
take after     :    benzemek    
take for     :    birisiyle karıştırmak   
take in     :    anlamak  
take on     :    kabul etmek   
take over     :    kontrol, sorumluluk üstlenmek 
take up     :    yeni bir faaliyete başlamak, vaktini almak  
talk over     :    tartışmak  
tear down     :    yıkmak, berbat etmek  
tell off     :    azarlamak   
think up     :    uydurmak   
think over     :    etraflıca düşünmek   
throw away     :    atmak, ıskartaya çıkartmak   
try on     :    (kiyafeti giyerek) üzerine denemek   
try out     :    etkisini, performansını, kabiliyetini görmek, denemek 
turn down     :    reddetmek, geri çevirmek  
turn out     :    -ile sonuçlanmak 
turn up     :    aniden gelmek, birdenbire gelmek 
wear away     :    aşınmak, yıpranmak   
wear down     :    zayıflamak, azalmak  
wear off     :    tedricen azalmak  
wear out     :    eskimek   
wipe out     :    tamamen yok etmek, silip süpürmek sedatnet

0 yorum: