Instagram

Phrasal Verbs Sözlük

 İngilizce'de en çok kullanılan phrasal verbs listesi ve Türkçe açıklamaları:

Be cut out for ...     : ... için uygun olmak  
Bear up     :    sabırlı olmak, tahammül etmek   
Blow out     :    üfleyerek söndürmek  
Blow up     :    patlamak, havaya uçurmak  
Break away     :    kaçmak, gözyaşları içinde kendinden geçmek   
Break down     :    araba, makine vs. bozulmak    
Break in / into     :    zorla içeri girmek   
Break off     :    birdenbire kesilmek, durmak, kesmek 
Break out     :    birdenbire, aniden başlamak   
Break up     :    parçalamak, parçalara ayırmak  
Bring about     :    ---- neden olmak 
Bring round     :    ikna etmek  
Bring out     :    yayınlamak, neşretmek  
Bring up     :    yetiştirmek, büyümek, gündeme getirmek  
Brush up on     :    tekrar etmek, tazelemek   
Buy off     :    rüşvet vererek satın almak
Call at     :    uğramak, kısa ziyarette bulunmak   
Call for     :    gerektirmek  
Call of     :    iptal etmek   
Call on     :    --e uğramak  
Call up     :    telefon etmek, askerlik görevi için çağrılmak   
Care for     :    sevmek, hoşlanmak, göz kulak olmak   
Carry on     :    devam etmek, sürdürmek   
Carry out     :    görev, emir vs yerine getirmek 
Carry through     :    başarı ile tamamlamak 
Catch up with     :    yetişmek
Cheer up     :    neşelenmek
Chop off     :    kesmek, kesip koparmak   
Clear off     :    gözden kaybolmak
Clear away     :    dağılmak   
Clear up     :    gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak   
Come about     :    meydana gelmek, vuku bulmak 
Come across     :    karşılaşmak, rastlamak   
Come around     :    kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi   
Come down with     :    rahatsızlanmak, hastalanmak  
Come into     :    miras kalmak  
Come off     :    planlandığı gibi meydana gelmek 
Come over     :    tutulmak, kaplamak  
Come out     :    sonuçlanmak, ortaya çıkmak   
Come up with     :    bulmak, aklına gelmek, düşünmek 
Come up to     :    beklendiği gibi olmak, beklentilere cevap vermek
Count on     :    güvenmek, beklemek
Crop up     :    aniden ortaya çıkartmak  
Cross off     :    listeden çıkartmak, silmek  
Cross out     :    çizgi çekerek yanlış kısmı çıkarmak 
Cut across     :    kestirme yoldan gitmek    
Cut down on     :    masraf/gider kısmak, azaltmak  
Cut off     :    elektrik, su vs kesmek  
deal in     :    ticareti ile uğraşmak   
deal with     :    ile uğraşmak, ilgilenmek 
die down     :    gittikçe azalmak  
do away with     :    ortadan kaldırmak   
draw up     :    düzenlemek, yazmak