Instagram

kredi kartı aidat itiraz dilekcesi

Kredi kartları hem çok kullanışlılarken hemde tam birer baş belası olabiliyorlar. Son beş yıldız gündemden düşmeyen kredi kartlarının tartışmaları devam ediyor. Özellikle kredi kartı kullanım aidatı, bedeli olarak kesilen paralarda hiçde küçümsenecek miktarda değil. Bu anlamda bu aitdatların geri alınabildigini artık hepimiz çok iyi biliyoruz.

Kredi kartı aidatları geri alabilmek içinse bazı işlemlerin yapılması, dilekçelerin uygun yerlere ve zamanında teslim edilmesi gerekiyor. Her yıl kesinti oldugu için her yıl aynı işlemn yapılması, ekstre tarihinden sonraki üç ay içinde itiraf edilmesi gerekiyor. Daha önceki dönemlere ait aitdatları, bedelleri almak mümkün degil.

Dilekçe örnegi aşagıdadır, word dosyasına içerigi ekleyip, yazdırınız:

………………………….. KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Şikayet eden : ……………………………….
Şikayet edilen : ………………..
Konu :Kredi kart aidatın iadesi hk.

1. ……………….. Bankasına ait ………………………… ’nolu kredi kart hamiliyim.
Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 TL borç tahakkuk ettirilmiştir.
Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme; Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur. Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.
Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan …..,00 TL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.


Adres: Adı - Soyadı
İmza

Tarih: …./…./……

0 yorum: